סדרה הנדסית עם מנה שלילית

בפרק זה נעסוק בסדרות הנדסיות שלהן מנה שלילית.