סדרות כלליות המוגדרות בעזרת איבר כללי

בפרק זה נעסוק בסדרות שאינן חשבוניות או הנדסיות, ומוגדרות בעזרת נוסחה למציאת איבר כללי