סדרות כלליות

בפרק זה נכיר סדרות נוספות שאינן סדרות חשבוניות או הנדסיות.