חקירת פונקציה לינארית

בפרק זה נלמד לחלץ מתוך משוואת הפונקציה את מאפייניה

שיעורים

11:07 חקירת פונקציה קווית חלק א מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית
08:43 עליה או ירידה של פונקציה קווית - הקדמה מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
14:24 חיוביות ושליליות של פונקציה מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית