פונקציות

פונקציה היא התאמה המשייכת לכל איבר בקבוצה אחת איבר בקבוצה השנייה.
בפרק זה נעסוק בעיקר בפונקציות פולינומיות, בהן לכל ערך של משתנה X מתאים ערך יחיד של משתנה Y