חקירת פונקציה לינארית עם פרמטר

בפרק זה נלמד להתמודד עם פונקציות לינאריות שפרמטריהן אינם ידועים לחלוטין אלא מיוצגים כנעלם.