משוואות מהמעלה הראשונה עם שברים אלגבריים

בפרק זה נעסוק במשוואות מהמעלה הראשונה המכילות שברים אלגבריים.

שיעורים

04:56 מכנה משותף. שעור מס' 5 .שימוש, פתרון משוואות מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
12:04 שאלון 801 אלגברה: משוואות עם שברים מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית
12:21 משוואות עם שברים ומשתנה אחד מאת Daniel Benami, הועלה ע"י איתמר בנית
01:55 משוואות, מעלה ראשונה שיעור מס' 2 מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
05:38 מכנה משותף. שעור מס' 4 .שימוש, חיבור וחיסור שברים. מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:19 משוואות עם מכנים שבהם מופיע x מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:06 משוואות עם מכנים שבהם מופיע x -חלק 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:10 פתרון משוואה בשני נעלמים מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
07:44 משוואות עם שברים כאשר המשתנה במכנה מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית
08:13 פתרון משוואה ממעלה ראשונה עם נעלם במכנה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:19 משוואות עם נעלמים במכנה מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית