משוואות ממעלה ראשונה

בפרק זה נעסוק במשוואות עם נעלם בודד מהמעלה הראשונה