מערכת משוואות מהמעלה השנייה עם פרמטר

בפרק זה נעסוק במערכות משוואות מהמעלה השנייה המכילות פרמטר.

פתרונות תרגילים

09:19 מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם פרמטרים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית