אינטגרל של חזקה

בפרק זה נלמד כיצד למצוא את האינטגרל של פונקציית חזקה באמצעות ביצוע הפעולות ההפוכות למציאת נגזרת של חזקה.

שיעורים

08:16 אינטגרל לא מסוים - שיעור ראשון מאת פיני ואייל, הועלה ע"י איתמר בנית
14:12 האינטגרל של חזקה מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
13:29 חישוב אינטגרל מספר חזקה ומקדם מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית