אינטגרלים של פונקציות פולינום

בפרק זה נעסוק במציאת האינטגרלים של מרכיבי פונקציית הפולינום.