אינטגרל של מכפלת פונקציה בקבוע

בפרק זה נעסוק במציאת האינטגרל של מכפלת קבוע בפונקציה שאת האינטגרל שלה אנו כבר יודעים.