אינטגרל של פונקציה רציונלית בחלוקת פולינומים

בפרק זה נראה כיצד בעזרת חלוקת פולינומים ניתן למצו אינטגרל של פונקציה רציונלית

שיעורים

09:42 שאלון 804,סרטון 5, חישוב אינטגרל של מנה מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
12:48 מתמטיקה אורט גוטמן - חילוק פולינומים מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י Roman Genkin

פתרונות תרגילים

03:24 חלוקת פולינומים מאת כתה י"ב 5 יחידות עירוני ה, הועלה ע"י איתמר בנית
04:50 קול-פותר: פתרון אינטגרל בעזרת חלוקת פולינומים מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית
04:56 אינטגרל מסויים - חילוק פולינומים מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
07:39 אינטגרל בעזרת חלוקת פולינומים מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית