קול-פותר: פתרון אינטגרל בעזרת חלוקת פולינומים

מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 בינואר 2017

להשלים