פונקציה פנימית לינארית

בפרק זה נראה כיצד למצוא אינטגרל של פונקציה מורכבת כאשר הפונקציה הפנימית היא לינארית.

שיעורים

07:45 אינטגרל של חזקה על ביטוי מורכב מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית