אינטגרל של פונקציה מורכבת

בפרק זה נראה מספר מקרים מובחנים בהם קל למצוא אינטגרל של פונקציה מורכבת