הגדרת ההסתברות

הסתברות של מאורע היא מספר ממשי בין 0 ל 1 ומייצגת את מידת הסבירות שאירוע מסוים יתרחש. 

שיעורים

הסתברות . שיעור מס' 1.הגדרות להבנה הנושא. מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
הסתברות, חלק א' - מושגי יסוד. מאת פתרונות מתא"ם, הועלה ע"י איתמר בנית
שאלון 804, הסבר הסתברות מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
מושג ההסתברות מאת 311lior, הועלה ע"י איתמר בנית
מבוא להסתברות מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

שאלון 804, סרטון 2, דוגמה 1 (בסיסי) מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

סוגי מאורעות מאת 311lior, הועלה ע"י איתמר בנית