הגדרת ההסתברות

הסתברות של מאורע היא מספר ממשי בין 0 ל 1 ומייצגת את מידת הסבירות שאירוע מסוים יתרחש. 

שיעורים

11:23 מבוא להסתברות מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
04:17 מושג ההסתברות מאת 311lior, הועלה ע"י איתמר בנית
02:24 שאלון 804, הסבר הסתברות מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
06:55 הסתברות, חלק א' - מושגי יסוד. מאת פתרונות מתא"ם, הועלה ע"י איתמר בנית
04:57 הסתברות . שיעור מס' 1.הגדרות להבנה הנושא. מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
17:44 🎲 מה זה הסתברות? | הסתברות לבגרות [פרק 1] מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:55 שאלון 804, סרטון 2, דוגמה 1 (בסיסי) מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

06:21 סוגי מאורעות מאת 311lior, הועלה ע"י איתמר בנית