שאלון 804, הסבר הסתברות

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 בפברואר 2017

להשלים