נגזרת של פונקציה מעריכית

בפרק זה נעסוק בנגזרותיהם של פונקציות מעריכיות.

שיעורים

05:54 נגזרת של פונקציה מעריכית מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
06:27 שאלון 807: דיפרנציאלים - פונקציות מעריכיות מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
04:35 נגזרת של פוקנצייה מעריכית - הסבר ודוגמאות מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:05 סרטון 15,דוגמה 2 סעיפים א'-ב' מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית