נגזרות

הנגזרת של פונקציה מתארת את קצב ההשתנות שלה. הנגזרת היא פונקציה בעצמה, ומתארת את השיפוע של הפונקציה המקורית בכל נקודה.