תרחישי התמדה המשלבים וקטורים

בפרק זה נעסוק בתרחישים בהם גופים מתמידים בתנועתם בהשפעת כוחות מרובים.

שיעורים

07:58 חוקי ניוטון: דוגמא, מכונית נגררת במהירות קבועה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

10:19 מבוא למתיחות - חלק 2 - תרגיל מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
23:21 חוק ראשון של ניוטון תרגיל מתיחויות מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
13:28 כוחות וחוקי הניוטון- 20194 - תרגילים בחיכוך מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:02 חוקי ניוטון: דוגמא, גוף תלוי על חוטים1 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
05:19 חוקי ניוטון: דוגמא, גוף תלוי על 2 חוטים מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית