חוק ראשון של ניוטון תרגיל מתיחויות

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 במרץ 2017

להשלים