פיזיקסל - חוק ראשון של ניוטון - פתרון מערכת-חלק א'

מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בדצמבר 2017

להשלים