תרשים מקום זמן לתנועה שוות מהירות

בפרק זה נעסוק בתיאור הגרפי של תנועה שוות מהירות בעזרת תרשים מקום-זמן

פתרונות תרגילים

09:21 תיאור גרפי של תנועה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית