אברוני התא - מבוא

בתוך התא החי קיימות יחידות מבניות בעלות תפקודים ברורים, הקרויות אברונים. בפרק זה נסקור את תכונותיהם היסודיות.

שיעורים

21:03 חלקים של תא מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
02:05 מבנה התא - תאים צמחיים ותאי בעלי חיים מאת VENT, הועלה ע"י איתמר בנית
01:14 שרטוט סכמטי של מבנה התא מאת Adi Shraga, הועלה ע"י איתמר בנית
06:48 מסע אל תוך התא מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
17:20 סקירה של אברוני התא האאוקריוטי מאת יעל ביברמן, הועלה ע"י איתמר בנית
21:05 אברוני התא - סקירה כללית מאת עידו צלנר, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

21:54 שלד התא הקדמה מאת יעל ביברמן, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

07:20 Scale of cells | Structure of a cell | Biology | K מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
24:52 היה היה החיים 01 התא מאת שמואל ברגר, הועלה ע"י איתמר בנית