אברוני התא ותפקודם

בתוך כל תא יש מספר אברונים הנושאים בתפקידים שונים בתא.