כלורופלסט

הכלורופלסט הוא אברון  המצוי בתאים של רוב מיני הצמחים והאצות, ובו מתבצע תהליך הפוטוסינתזה

אחר