הזנה אוטוטרופית והזנה הטרוטרופית

יצורים אוטוטרופיים יוצרים את מזונם ממולקולות אנאורגניות בעצמם, בעוד שיצורים הטרוטרופיים מקבלים את מזונם האורגני מהסביבה.
בפרק זה נסקור את שתי צורות ההזנה על ההבדלים ביניהם.

שיעורים

09:28 מזון ואנרגיה 2 מאת RivkaElbaum, הועלה ע"י איתמר בנית