חילוף חומרים ושינויים אנרגטיים

בפרק זה נעסוק בתהליכים מטבוליים שונים המתרחשים בתאים ומהווים חלק הכרחי בכל פעילות של תא חי.