תהליך הפוטוסינתזה

בפרק זה נעסוק בתהליך הפוטוסינתזה - הפקת תרכובות אורגניות מחומרים אנאורגניים בעזרת קליטת אור ופירוק מים.