כלורופיל, כלורופלסטידות ופיוניות

בפרק זה נסקור את המבנים הבסיסיים בתא המאפשרים את קיום תהליך הפוטוסינתזה.