רתע

בפרק זה נלמד על השלכות חוק שימור התנע במקרים בהם שני גופים או יותר נפרדים זה מזה.

שיעורים

07:15 רתע מאת Alina Colton, הועלה ע"י אלינה קולטון
05:56 התפוצצות ורתע מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים