שימור תנע קווי

פרק זה עוסק בהגדרת המושגים תנע ומתקף, מציאת הקשר ביניהם ולימוד חוק שימור התנע הקווי.