מתקף ותנע -התפוצצות -20194 - תרגיל ירייה אנכית

By Eli Gor, uploaded by איתמר בנית on 28 ינואר 2019