מתקף ותנע -התפוצצות -20194 - תרגיל ירייה אנכית

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בינואר 2019