קצב פעילות האנזים

בפרק זה נעסוק בגורמים שונים המשפיעים על קצב פעילותם של אנזימים שונים.