האנזימים - מבנה ופעילות

בפרק זה נעסוק באנזימים - חלבונים המזרזים תהליכים כימיים ומשמשים לוויסות הקצב של תהליכים רבים מספור בתוך התא.