תעתוק

תהליך התעתוק מתאר יצירת מולקולת RNA שליח על פי מידע המקודד ב DNA.

שיעורים

02:31 עיבוד רנ"א שליח מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
02:56 שחבור רנ"א שליח מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
02:51 תהליך השעתוק (טרנסקריפציה) מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית