מ DNA לחלבון

בפרק זה נעסוק בתהליך ההופך מידע גנטי המקודד בסליל ה DNA לחלבון פעיל המיוצר בתא