תרגום

תהליך התרגום יוצר מולקולת חלבון לפי מידע המקודד במולקולת RNA.

שיעורים

03:32 תרגום רנ"א לחלבון מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית