ניסויי מנדל

בפרק זה נתאר את הניסויים שערך גרגור מנדל שעל בסיסם כתב את חוקי התורשה שלו.

שיעורים

18:36 משדרי הביולוגיה הראשונים: תורשה - ניסויי מנדל מאת חינוכית ראשונים בעולם, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

02:25 כאן | מדע - האם ניתן להוריש תכונות נרכשות? מאת כאן - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית