כאן | מדע - האם ניתן להוריש תכונות נרכשות?

מאת כאן - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במאי 2018