גנים מרובי אללים

בפרק זה נעסוק במצב בו קיימים יותר משני אללים שונים לאותו הגן