הורשה של תכונה אחת

בפרק זה נעסוק במושגים הבסיסיים שיאפשרו לנו להבין הורשה של תכונה בודדת מהורים לצאצא ברבייה זוויגית