משפט שלושת האנכים

בפרק זה נלמד את משפט שלושת האנכים המגדיר את התנאים לניצבות של ישר על גבי המישור לישר החותך את המישור.

שיעורים

03:17 הוכחת משפט שלושת האנכים הנדסת המרחב מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית