הוכחת משפט שלושת האנכים הנדסת המרחב

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בספטמבר 2019