לולאת foreach

בפרק זה נעסוק בלולאה מסוג foreach המאפשרת סריקה נוחה ופשוטה של איברים.

שיעורים

06:44 foreach loop c# הלולאה מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית