מציאת מרחק בין ישרים מקבילים

בפרק זה נמצא את המרחק בין שני ישרים מקבילים

שיעורים

10:49 מרחק בין ישרים מקבילים מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:09 מרחק בין ישרים מקבילים תרגיל 1 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית