מדינת ישראל כמדינה יהודית – אפיונים והשקפות שונות

בפרק זה נסקור את מאפייניה היהודיים של מדינת ישראל הלכה למעשה.

שיעורים

09:21 אזרחות 4: מדינת העם היהודי מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

11:50 מדינה יהודית ודמוקרטית - יש דבר כזה? דיון מאת יקיר אדלמן, הועלה ע"י איתמר בנית