מדינת ישראל - מדינה יהודית

בפרק זה נעסוק במאפייניה הבסיסיים של מדינת ישראל