זכויות האדם והאזרח וחובות האדם והאזרח

בפרק זה נכיר את ערך כבוד האדם ואת הזכויות הנגזרות ממנו - זכויות אדם וזכויות אזרח.

שיעורים

04:38 זכויות אזרח וזכויות פוליטיות מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
12:55 זכויות חברתיות כלכליות וזכויות קבוצה. מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
01:11 חובות האזרח - גרסה 1 מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
10:28 אזרחות 8: זכויות האדם והאזרח מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
04:56 הזכויות הטבעיות והזכות לכבוד מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
01:54 זכויות חברתיות מאת ORTIsrael, הועלה ע"י איתמר בנית
02:41 זכויות האדם: הזכות לקניין וחופש התנועה מאת אופק בנזינו, הועלה ע"י איתמר בנית
01:05 זכות האדם מס' 12: הזכות לפרטיות מאת United For Human Rights Israel, הועלה ע"י איתמר בנית
02:41 הליך משפטי הוגן מאת Arik Bornstien, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:33 שבוע זכויות האדם 2008 - עברית מאת האגודה לזכויות האזרח בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית
01:32 הזכות לחיים ולביטחון מאת מור כהן, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

06:19 מהו אזרח ומהי מדינה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
01:21 חופש הביטוי | הסתה ופגיעה בפרטיות מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית