זכויות האדם והאזרח וחובות האדם והאזרח

בפרק זה נכיר את ערך כבוד האדם ואת הזכויות הנגזרות ממנו - זכויות אדם וזכויות אזרח.

שיעורים

חובות האזרח - גרסה 1 מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
אזרחות 8: זכויות האדם והאזרח מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
הזכויות הטבעיות והזכות לכבוד מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
זכויות חברתיות מאת ORTIsrael, הועלה ע"י איתמר בנית
זכויות האדם: הזכות לקניין וחופש התנועה מאת אופק בנזינו, הועלה ע"י איתמר בנית
זכות האדם מס' 12: הזכות לפרטיות מאת United For Human Rights Israel, הועלה ע"י איתמר בנית
הליך משפטי הוגן מאת Arik Bornstien, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

שבוע זכויות האדם 2008 - עברית מאת האגודה לזכויות האזרח בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית
הזכות לחיים ולביטחון מאת מור כהן, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

חופש הביטוי | הסתה ופגיעה בפרטיות מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית